آریان کیمیا پارسآدرس تهران، خیابان خرمشهر (آپادانا)، خیابان عشقیار (نیلوفر)، کوچه هشتم، پلاک ۷ (ساختمان برلیان)، واحد ۸
کدپستی ۱۵۳۳۸

تلفن: ۸۸ ۵۲۵۲ ۸۸ ۰۲۱
فکس:۸۳ ۵۰۳۶ ۸۸ ۰۲۱
پیامک: ۸۳ ۸۵۰۳۶ ۰۹۳۵
www.redlight.ir
www.countryfarm.ir
www.shifei.ir
www.ariankimia.com
www.ariancommerce.netمدیریت
arian@ariancommerce.net

مالی و حسابداری
financial@ariancommerce.net

واردات
import@ariancommerce.net

ثبت منابع
registration@ariancommerce.net

صادرات
export@ariancommerce.net

فنی
technical@ariancommerce.net
* نام کامل
* ايميل
تلفن
* متن پيام