داروهای آماده مصرف دامپزشکی           

سایر محصولات


ردیف


نام محصول


دسته داروئی


بسته بندی


تولید کننده


کشور سازنده


مشخصات

1

کلسیجکت 40 سی ام تزریقی
Calciject 40 CM

متابولیت ها

ویال 400 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی نوربروک

ایرلند شمالی

2

مولتی ویتامین تزریقی
Multivitamin Injection

ویتامین ها

ویال 100 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی نوربروک

ایرلند شمالی

3

بتاموکس لانگ اکتیو تزریقی
Betamox LA Injection

آنتی بیوتیک ها

ویال 100 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی نوربروک

 ایرلند شمالی

4

دئوفست
پماد پستانی
Duofast (Intramammary)

ضد التهاب

سرنگ 8 گرمی

لابراتوارهای داروسازی نوربروک

ایرلند شمالی

5

نوروکلوکس دی سی
پماد پستانی
Noroclox DC (Intramammaries)

ضد التهاب

سرنگ 4.5گرمی

لابراتوارهای داروسازی نوربروک

ایرلند شمالی

6

نوروپروست
تزریقی

Noroprost (Injection)

هورمون ها

ویال 10 میلی لیتری

ویال 30 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی نوربروک

ایرلند شمالی

7

نوروبریتین
تزریقی

Norobrittin (Injection)

آنتی بیوتیک ها

ویال 50 میلی لیتری

ویال 100 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی نوربروک

ایرلند شمالی

8

سنمیسین ال سی
تزریقی

Cenmicin LC (Injection)

آنتی بیوتیک ها

ویال 100 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

9

نیوتون
تزیقی

Neuton (Injection)

آنتی بیوتیک ها

ویال 50 میلی لیتری

ویال 100 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

10

محلول نیوتون
خوراکی

Neuton Solution
(Oral Soluble)

آنتی بیوتیک ها

بطری 1 لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

11

دیلا-پارت
تزریقی

Dila-Part (Injection)

هورمون ها

ویال 50 میلی لیتری

ویال 100 میلی لیتری

ویال 250 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

12

هپاتوسن
محلول خوراکی
Hepatocen (Oral Soluble)

ویتامین ها

بطری 1 لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

13

اکسی سن 200 لانگ اکت
تزریقی

Oxycen 200 L.A. (Injcetion)

آنتی بیوتیک ها

ویال 100 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

14

آیورسن 10
تزریقی

Ivercen-10 (Injection)

آنتی بیوتیک ها

ویال 100 میلی لیتری

ویال 250 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

15

سنامیسینا 10 پلاس
تزریقی

Cenamicina 10 Plus (Injection)

آنتی بیوتیک ها

ویال 50 میلی لیتری

ویال 100 میلی لیتری

 

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

16

سوسپانسیون سناپن
تزریقی

Cen-A-Pen Suspension (Injection)

آنتی بیوتیک ها

ویال 100 میلی لیتری

ویال 250 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

17

داکسی سن
تزریقی

Doxycen (Injection)

آنتی بیوتیک ها

ویال 100 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

18

تایلوسن 20
تزریقی

Tilocen-20 (Injection)

آنتی بیوتیک ها

ویال 50 میلی لیتری

ویال 100 میلی لیتری

ویال 250 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

19

AD3E ویتاسن
تزریقی

Vitacen AD3E (Injection)

ویتامین ها

ویال 100 میلی لیتری

ویال 250 میلی لیتری

ویال 500 میلی لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

20

محلول بیو کیو

BIO-Q-SOLUTION (Solution)

ضدعفونی کننده ها

بطری پلاستیکی 1.5 و 25 لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

21

محلول جرم ید

Germ-Iod (Solution)

ضدعفونی کننده ها

بطری پلاستیکی 1.5 و 25 لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

22

سیلینگ مست یداین
محلول موضعی

Sealing Mast Iodine
(Topical Solution)

ضد باکتری

بطری پلاستیکی 5 و 25 لیتری

لابراتوارهای داروسازی سناویسا

اسپانیا

23

تحت ثبت در سازمان دامپزشکی

-

-

انیمال مدیکس

انگلستان

24

تحت ثبت در سازمان دامپزشکی

-

-

انیمال مدیکس

انگلستان

25

تحت ثبت در سازمان دامپزشکی

-

-

انیمال مدیکس

انگلستان