مواد اولیه           

ردیف

نام محصول

گرید / استاندارد

بسته بندی

تولید کننده

کشور سازنده

توضیحات

1

فلونیکسین مگلوماین

BP Vet / USP

بشکه 10 کیلوگرمی 

Norbrook Laboratories

ایرلند شمالی

2

اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید

EP

بشکه 25 کیلوگرمی

Norbrook Laboratories

ایرلند شمالی

3

اکسی تتراسایکلین دی هیدرات

EP

بشکه 25 کیلوگرمی 

Norbrook Laboratories

ایرلند شمالی

4

دایمینازن اسچوریت

B Vet C-65

بشکه 25 کیلوگرمی 

NGL Fine-Chem

هند

5

انروفلوکسازین هیدروکلراید 

USP

بشکه 25 کیلوگرمی 

Zhejiang Goubang

چین

6

لوامیزول هیدروکلراید

USP

بشکه 25 کیلوگرمی

Nanjing No. 2 Pharmaceutical Co.

چین

7

کولین کلراید 60% کورن کورب

Feed

کیسه 25 کیلوگرمی

ZMC

چین

 8

 فلومکوئین

 USP

بشکه 25 کیلوگرمی

Suzhou Hengyi Pharmaceutical 

چین 

 

 9

آلبندازول 

 USP28

بشکه 25 کیلوگرمی

Changzhou Yabang-QH Pharmachem 

چین 

 

10

فلورفنیکول 

USP 

بشکه 25 کیلوگرمی 

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical 

 چین

 

 11

 تری سدیم سیترات

 USP 23

 کیسه 25 کیلوگرمی

 Zhong Yan Xinglong Economic & Trade Development

چین 

 

 12

دکستروز بدون آب 

USP 28 

 کیسه 25 کیلوگرمی

Zhong Yan Xinglong Economic & Trade Development 

 چین

 

13 

پروپیونات سدیم و کلسیم 

 USP

 کیسه 25 کیلوگرمی

Tengzhou City Dongxin Fine Chemical Plant 

چین