رنگ و رزین                           

سایر محصولات


ردیف


نام محصول


استاندارد / گرید / خلوص


بسته بندی


مشخصات

1

اکریلامید کریستال

98.0%

کیسه 25 کیلوگرمی

2

اسید آدیپیک

99.7% Min

کیسه 500 کیلوگرمی

3

سولفات باریم

98% MIN

کیسه 25 کیلوگرمی

4

اسید بنزوئیک

99.0%

کیسه 25 کیلوگرمی

5

بوتیل اکریلات

98.0%

کیسه 25 کیلوگرمی

6

کائولین کلسین

1250Mesh

کیسه 25 کیلوگرمی

7

اکسید کروم سبز

99%MIN

کیسه 25 کیلوگرمی

8

اتیل استات

99.0%

کیسه 25 کیلوگرمی

9

اسید فورمیک

99.8% Min

کیسه 25 کیلوگرمی

10

اسید فوماریک

TECH GRADE 99.0% MIN

کیسه 25 کیلوگرمی

11

گام روزین

WW / WG / X

بشکه 225 کیلوگرمی

12

اکسید آهن سیاه

722、330、318

کیسه 25 کیلوگرمی

13

اکسید آهن قهوه ای

860、868

کیسه 25 کیلوگرمی

14

اکسید آهن قرمز

110、120、130、190

کیسه 25 کیلوگرمی

15

اکسید آهن زرد

313

کیسه 25 کیلوگرمی

16

اسید ایزوفتالیک

99.8% Min

کیسه 25 کیلوگرمی

17

مالئیک انیدرید

پرک / بریکت

کیسه 25 کیلوگرمی

18

پنتا اریتریتول

95% / 98% / 98.5%

کیسه 25 کیلوگرمی

19

فنل کریستال

99.9% min

بشکه آهنی گالوانیزه

20

فتالیک انیدرید

99.8% Min

کیسه 500 کیلوگرمی

21

مونو پروپیلن گلایکول 

TECH / USP

بشکه 200 کیلوگرمی

22

اسید چرب سویا

99% / 99.5% / 99.7%

کیسه 25 کیلوگرمی

23

اکسید تیتانیوم 

روتایل / آناتاز

کیسه 25 کیلوگرمی

24

اکسید روی

99% / 99.5% / 99.7%

کیسه 25 کیلوگرمی