افزودنی‌های مواد غذایی


ردیف


نام محصول


استاندارد / گرید / خلوص


بسته بندی


مشخصات

1

آسکوربیک اسید - ویتامین سی

99.0% ~ 100.5%

بشکه 25 کیلوگرمی

2

سیترات کلسیم

USP24

کیسه 25 کیلوگرمی

3

لاکتات کلسیم

USP24

کیسه 25 کیلوگرمی

4

چیتوسان

85%/90%/95%min

کارتن 10 کیلوگرمی

5

سیتریک اسید بدون آب و آبدار

BP93

کیسه 25 کیلوگرمی

6

سیترات کراتین

98%min

بشکه 25 کیلوگرمی

7

کراتین آبدار

99%min

بشکه 25 کیلوگرمی

8

گلوکوزامین هیدروکلراید

USP26

بشکه 25 کیلوگرمی

9

سولفات گلوکوزامین

99%min

بشکه 25 کیلوگرمی

10

اینوزیتول

NF12

بشکه 25 کیلوگرمی

11

ال کارنیتین هیدروکلراید  

USP26

بشکه 25 کیلوگرمی

12

اسید لاکتیک

80%min

بشکه 25 کیلوگرمی

13

اسید مالیک

JSFAIV

کیسه 25 کیلوگرمی

14

مانیتول

USP24

کیسه 25 کیلوگرمی

15

سیترات پتاسیم

BP93

کیسه 25 کیلوگرمی

16

سوربات پتاسیم

FCCIV

کیسه 25 کیلوگرمی

17

آلجینات سدیم

BP98

کیسه 25 کیلوگرمی

18

بنزوآت سدیم

BP98

کیسه 25 کیلوگرمی

19

سیترات سدیم

BP93

کیسه 25 کیلوگرمی

20

اسید سوربیک

FCCIV

بشکه 25 کیلوگرمی

21

سوربیتول مایع

70%min

بشکه 250 کیلوگرمی

22

  اسید تارتاریک (D,DL,L)

BP98/FCCIV

کیسه 25 کیلوگرمی

23

تائورین

JP8

بشکه 25 کیلوگرمی

24

پودر وانیل

99%min

کیسه 25 کیلوگرمی