تمیز کننده حرفه ای موم "شیفی"

www.shifei.ir 

پاکیزگی و مراقبت هر دو در یک محصول!

محصول از صمغ طبیعی ساخته شده است به همین دلیل مانند موم های شکری با آب پاک نمیشود. با استفاده از روغن نه تنها باقیمانده موم را پاک میکنید بلکه پوست شما با روغن و مواد معدنی تغدیه شده و مرطوب میگردد. روغن با بوی فوق العاده اش برای ماساژ و آرامش پوست نیز میتواند استفاده شود.

بسته بندی
• 1 عدد روغن پاک کننده حرفه ای

زمان آماده سازی
• آماده مصرف

محتویات
• پارافین مایع، گیلیسیریل کوکات7، عطر

نحوه استفاده
• با استفاده از دستمال پاک کننده و یا روغن باقیمانده موم را از پوست پاک کنید.
• حتی می توانید روغن را حرارت داده و به عنوان روغن ماساژ استفاده کنید.

نوع پوست
• انواع پوست ها