کاندوم خاردار RED LiGHT

www.redlight.ir

از جمله راههای جلوگیری از بارداری استفاده از کاندوم می باشد که بر اساس گزارشات آماری با در نظر گرفتن سهولت دسترسی و بی ضرر بودن آن، از موفقیت بیشتری نسبت به روشهای دیگر جلوگیری از بارداری برخوردار است. برخی موارد و مزایای کاربردی کاندوم عبارتند از: جلوگیری از رشد بی رویه جمعیت، جلوگیری از انتقال بیماریهای مقاربتی از جمله ایدز و هپاتیت، جلوگیری از انزال زودرس.
طرز استفاده و نصب:
1. کاندوم را از بسته بندی آن خارج کرده، نوک آن را بین انگشتان شصت و سبابه به آرامی بفشارید تا هوای درون آن خارج گردد.
2. همزمان با دست دیگر خود کاندوم را روی آلت (در حالت نعوظ) قرار داده و با حرکت دست آن را غلتانده و تا انتهای آلت باز نمائید.
3. پس از اقدام به مقاربت و بلافاصله پس از انزال در حالیکه آلت هنوز سخت است لبه انتهای کاندوم را با دست گرفته و آن را از روی آلت خارج کنید.
4. کاندوم استفاده شده را ابتدا درون یک تکه کاغذ و یا دستمال پیچیده و سپس آن را درون ذباله بیاندازید.